Borssele

Hoogspanningssystemen

Borssele

RG-projecten heeft tijdens de uitvoering de leiding gehad namens de opdrachtgever en de coördinatie met alle partijen op zich genomen. Naast de algehele projectleiding verzorgde RG-projecten de technisch inhoudelijke afstemming voor de UXO campagne en kabelinstallatie in de complexe omgeving van de Westerschelde. 

Met de duurzaamheidsambitie van de Nederlandse overheid heeft TenneT TSO b.v., de hoogspanningsnetbeheerder van Nederland, het programma “Net op Zee” gelanceerd. Borssele Alpha en Beta zijn de eerste projecten van deze hoogspanningsnetuitbreiding op de Noordzee.   

Tijdens de bouw van deze hoogspanningsverbinding tussen het landstation en de offshore platformen voor de Borssele windparken, zijn een viertal 220kV AC zeekabels aangelegd met ieder een lengte van circa 60 kilometer.