HVC Dordrecht 5e Lijn

Duurzame energie, afvalverwerking, stroom- en warmtelevering

HVC Dordrecht 5e Lijn

RG-projecten heeft de gehele projectontwikkeling, aanbesteding en uitvoering geleid voor de vijfde verbrandingslijn van HVC in Dordrecht . Specialisten van RG-projecten en HVC vormden samen een team dat de bouw begeleidde. Het team zorgde dat de nieuwe installatie op een juiste manier in de bestaande installatie en bedrijfsvoering werd opgenomen.

HVC Dordrecht vijfde lijn was een modernisatie van de bestaande installatie waarbij de capaciteit werd uitgebreid, de emissies werden verlaagd en het rendement van de gehele installatie werd vergroot. Voordat de nieuwbouw kon worden uitgevoerd diende er installaties verplaatst en aangepast worden.

De installatie bestond uit een verbrandingsoven van 75MWth (40 bar, 400 °C) en een capaciteit van 240.000 ton afval, een turbine met een elektriciteitsproductie van 32 MWe en de mogelijkheid voor de afzet van warmte naar de omgeving (industrie en woningen).